Zaproszenie na Międzynarodową Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Środa, 22 listopada 2017

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizuje Międzynarodową Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w dniu 16 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 - 16.00 w Muszynie - Dwór Starostów ul. A.Kity 17. Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia, Fundacje i Koła G

Zapytanie ofertowe:" Zakup usługi edukacyjnej - kurs pn."Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci""

Wtorek, 21 listopada 2017

Aby przeczytać treść zapytania ofertowego kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe:"  Zakup usługi edukacyjnej - kurs pn."Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci""

Zapytanie ofertowe:" Zakup usługi edukacyjnej - szkolenie pn." Jak wykorzystać metodę eksperymentu i projektu edukacyjnego na przedmiotach przyrodniczych i matematyki w szkole podstawowej""

Wtorek, 21 listopada 2017

Aby przeczytać treść zapytania ofertwego kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe:" Zakup usługi edukacyjnej - szkolenie pn." Jak wykorzystać metodę eksperymentu i projektu edukacyjnego na przedmiotach przyrodniczych i matematyki w szkole podstawowej""

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia : "Dostawa pomocy naukowych"

Wtorek, 21 listopada 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia : "Dostawa pomocy naukowych"

Informacja z otwarcia ofert:" Dostawa pomocy naukowych"

Poniedziałek, 20 listopada 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja z otwarcia ofert:" Dostawa pomocy naukowych"

Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty:" Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa.”

Piątek, 17 listopada 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty:" Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa.”

Informacja o zaginięciu psa

Czwartek, 16 listopada 2017

Zaginął pies . Osoby które mogły widzieć zagininego psa proszone są o kontakt pod numer telefonu: 723 987 610 Zdjęcie zaginonego psa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwach: Czaczów, Krzyżówka, Łabowa, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Składziste

Poniedziałek, 13 listopada 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa  Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zwanej dalej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Projekt „Świadomy i zaangażowany Sądeczanin – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich-II”

Środa, 25 października 2017

Szanowni Państwo,   W okresie od maja 2017r. do listopada 2017r. realizowany jest projekt „Świadomy i zaangażowany Sądeczanin – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich-II”.   Celem głównym projektu jest zapewnienie mieszkańcom powiatu nowosądeckiego bezpła

Spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną w sprawie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Czwartek, 14 września 2017

W związku  z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz procedur i kryteriów wyboru operacji,  rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie. W zwią

Spotkania dot. montażu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łabowa

Piątek, 4 sierpnia 2017

                                            Wójt Gminy Łabowa      

Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów - Edycja 2017

Czwartek, 3 sierpnia 2017

Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z siedzibą w Starym Sączu rozpoczęła rekrutację na bezpłatne kursy komputerowe dedykowane SENIOROM w ramach projektu „e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych”. Zgłosić się

Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wtorek, 6 czerwca 2017

     Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji     Zapraszam do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie  z Uchwałą nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zasad powoływania Ko

Informacja dotycząca usuwania barszczu sosnowskiego

Poniedziałek, 5 czerwca 2017

Wójt Gminy Łabowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28.03.2017 r. gmina Łabowa uzyskała dotację w wysokości  do 90% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Likwidacja ba