Dofinansowanie pracowników młodocianych

Czwartek, 23 listopada 2017

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zaproszenie na Międzynarodową Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Środa, 22 listopada 2017

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizuje Międzynarodową Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w dniu 16 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 - 16.00 w Muszynie - Dwór Starostów ul. A.Kity 17. Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia, Fundacje i Koła G

Zapytanie ofertowe:" Zakup usługi edukacyjnej - kurs pn."Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci""

Wtorek, 21 listopada 2017

Aby przeczytać treść zapytania ofertowego kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe:"  Zakup usługi edukacyjnej - kurs pn."Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci""

Zapytanie ofertowe:" Zakup usługi edukacyjnej - szkolenie pn." Jak wykorzystać metodę eksperymentu i projektu edukacyjnego na przedmiotach przyrodniczych i matematyki w szkole podstawowej""

Wtorek, 21 listopada 2017

Aby przeczytać treść zapytania ofertwego kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe:" Zakup usługi edukacyjnej - szkolenie pn." Jak wykorzystać metodę eksperymentu i projektu edukacyjnego na przedmiotach przyrodniczych i matematyki w szkole podstawowej""

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia : "Dostawa pomocy naukowych"

Wtorek, 21 listopada 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia : "Dostawa pomocy naukowych"

Informacja z otwarcia ofert:" Dostawa pomocy naukowych"

Poniedziałek, 20 listopada 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja z otwarcia ofert:" Dostawa pomocy naukowych"

Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty:" Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa.”

Piątek, 17 listopada 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty:" Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół Gminy Łabowa.”

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla małopolski południowo - wschodniej

Piątek, 17 listopada 2017

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 17.11.2017 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Informacja o zaginięciu psa

Czwartek, 16 listopada 2017

Zaginął pies . Osoby które mogły widzieć zagininego psa proszone są o kontakt pod numer telefonu: 723 987 610 Zdjęcie zaginonego psa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwach: Czaczów, Krzyżówka, Łabowa, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka i Składziste

Poniedziałek, 13 listopada 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa  Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zwanej dalej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Projekt „Świadomy i zaangażowany Sądeczanin – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich-II”

Środa, 25 października 2017

Szanowni Państwo,   W okresie od maja 2017r. do listopada 2017r. realizowany jest projekt „Świadomy i zaangażowany Sądeczanin – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich-II”.   Celem głównym projektu jest zapewnienie mieszkańcom powiatu nowosądeckiego bezpła

Informacja dotycząca kalendarza polowań

Czwartek, 12 października 2017

Nawiazujac do kalendarza polowań zbiorowych Kół Łowieckich 2017/2018 zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Łabowa oraz osób przebywających na  Naszym terenie o zachowanie ostrożności będąc w obrębie łowisk w dniach zaplanowanych polowań. Kalendarz polowań ko

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Wtorek, 3 października 2017

Szanowni Państwo, działając w imieniu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, w związku z realizacją zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o pub