Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Środa, 25 stycznia 2017

Łabowa, dnia 25 stycznia 2017 r.                    Na podstawie art. 13a ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póżn.zm.)   

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Poniedziałek, 16 stycznia 2017

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wynajmu   Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łabowa prz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Poniedziałek, 9 stycznia 2017

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŁABOWEJ INFORMUJE, ŻE NA TERENIE GMINY ŁABOWA REALIZOWANY JEST PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. DO PROGRAMU ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE RODZINY SPEŁNIAJĄ

Apel do hodowców drobiu

Czwartek, 29 grudnia 2016

Aby zapoznać się z komunikatem kliknij poniższy link: Apel do hodowców drobiu

Ankieta dla mieszkańców

Czwartek, 29 grudnia 2016

Ankieta dla mieszkańców Wójt Gminy Łabowa, informuje, iż przystąpiono do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabowa. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeni

Informacja o realizacji stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej

Czwartek, 29 grudnia 2016

Aby przeczytać informację kliknij poniższy tekst: Informacja

Nabór na dofinansowanie w w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Wtorek, 20 grudnia 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje o planowanym naborze na  dofinansowanie w  w zakresie podejmowania  działalności  gospodarczej  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoj

Zmiana terminu szkolenia ze Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego

Wtorek, 6 grudnia 2016

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, iż termin szkolenia dla Wnioskodawców (Przedsiębiorców planujących  rozwój  działalności   gospodarczej  z wykorzystaniem dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) ) zost

Zimowe utrzymanie dróg

Piątek, 2 grudnia 2016

Kontak telefoniczny do poszczególnych wykonawców:  Drogi gminne Drogi powiatowe