Świadczenia rodzinne złotówka za złotówke

Piątek, 22 stycznia 2016

  Świadczenia Rodzinne ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego Szanowni Klienci, od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Od dnia 1

Nowe wzory wniosków- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Czwartek, 7 stycznia 2016

 Nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych obowiązujące w 2016 roku. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczenia rodzinne ( Dz.U. poz. 2284) z mocą wejścia w

Wnioski o zasiłek rodzinny i alimentacyjny na rok 2015/2016 - druki do pobrania

Środa, 26 sierpnia 2015

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wni

Zarządzenie Nr. 63/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Wtorek, 11 sierpnia 2015

Zarządzenie Nr. 63/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum