Pierwsza OSA(Otwarta Strefa Aktywności) w gminie Łabowa

Czwartek, 16 sierpnia 2018

  PIERWSZA OSA ( OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI) W GMINIE ŁABOWA POWSTANIE W MACIEJOWEJ!   Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina Łabowa otrzymała dofinansowanie   na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Maciejowej. To efekt złożonego wniosku przez gminę w lutym

Informacja na temat stypendium szkolnego 2018/2019

Wtorek, 14 sierpnia 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI JEDNOSTEK W ŁABOWEJ

Środa, 30 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej     z siedzibą w 33-336 Łabowa

Dofinansowanie pracowników młodocianych

Czwartek, 23 listopada 2017

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Łabowa - rok szkolny 2016/2017

Czwartek, 25 maja 2017

                                   Przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych                w Szkołach Podstawowych Gminy Łabowa &ndash

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Maciejowej oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsii

Poniedziałek, 10 kwietnia 2017

                                                  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych- Gmina Łabowa

Wtorek, 14 marca 2017

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Łabowa w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych Załącznik nr. 3 do zarządzenia nr 12/2017 - tryb odwoławczy

Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli ... Czytaj więcej.......

Wtorek, 7 marca 2017

Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych. Wójt Gminy Łabowa  informuje, iż zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatow

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZACZOWIE " SNIADANIE DAJE MOC" 2016

Wtorek, 22 listopada 2016

    AKCJA EDUKACYJNA             „ŚNIADANIE DAJE MOC” 2016  Uczniowie klas I, II i III   Szkoły Podstawowej w Czaczowie wzięli aktywny udział w akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc&rdqu

Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017

Środa, 24 sierpnia 2016

                                                 &nbs

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Wtorek, 23 sierpnia 2016

                                                     WYPRAWKA SZKOLNA&

Podsumowanie Programu " Książki Naszych Marzeń"

Czwartek, 14 lipca 2016

Program "Książki naszych marzeń"  „....Jeżeli marzy tylko jeden człowiek pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości ...” -Helder Camara   Gmina Łabowa dokonała rozliczenia

Przerwy w pracy oodziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Łabowa

Czwartek, 2 czerwca 2016

Przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych                w Szkołach Podstawowych Gminy Łabowa  Informujemy, że ustalone zostały przerwy w pracy  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonyc