Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Wtorek, 3 października 2017

Szanowni Państwo, działając w imieniu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, w związku z realizacją zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o pub

Nabór na dofinansowanie w w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Wtorek, 20 grudnia 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje o planowanym naborze na  dofinansowanie w  w zakresie podejmowania  działalności  gospodarczej  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoj

Zmiana terminu szkolenia ze Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego

Wtorek, 6 grudnia 2016

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, iż termin szkolenia dla Wnioskodawców (Przedsiębiorców planujących  rozwój  działalności   gospodarczej  z wykorzystaniem dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) ) zost

Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016 - 2022

Sobota, 19 listopada 2016

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2022                                &

Zawiadomienie Małopolskiego Związku Hodowców Koni dotyczące weryfikacji wpisu ogierów do ksiąg

Środa, 14 września 2016

Aby przeczytać zawiadomienie kliknij poniższy link: Zawiadomienie Małopolskiego Związku  Hodowców Koni

Harmonogram planowanych spotkań otwartych w gminach LGD Perły Beskidu Sądeckiego

Czwartek, 18 sierpnia 2016

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej oraz  na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej