PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Poniedziałek, 9 stycznia 2017

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŁABOWEJ INFORMUJE, ŻE NA TERENIE GMINY ŁABOWA REALIZOWANY JEST PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. DO PROGRAMU ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE RODZINY SPEŁNIAJĄ

Zmiany w przyznawaniu świadczeń od 1 listopada 2016 roku

Piątek, 12 sierpnia 2016

Zmiany w świadczeniach od listopada 2016r. Od 1 listopada 2016r. zmianie ulegają kryteria i kwoty zasiłku rodzinnego: – kryterium do zasiłku rodzinnego – 674zł – kryterium do zasiłku (z orzeczenie o niepełnosprawności dziecka) – 764zł Wysokość zasiłku: &nd

Informacja dla świadczeniobiorców

Piątek, 12 sierpnia 2016

                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej informuje, że przyjmowane są wni

Karta Dużej Rodziny - informacje

Poniedziałek, 6 czerwca 2016

Szanowni Państwo             Zgodnie z Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów  z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014 poz. 432) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Świadczenia wychowawcze (Program 500+ ) w Gminie Łabowa

Środa, 16 marca 2016

Świadczenia wychowawcze (Program 500+) w Gminie Łabowa W Gminie Łabowa wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet od dnia 1 kwietnia br. Miejscem przyjmowania wniosków jest Ośrodku Pomocy Społecznej będzie pokój nr.9.

Świadczenia rodzinne złotówka za złotówke

Piątek, 22 stycznia 2016

  Świadczenia Rodzinne ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego Szanowni Klienci, od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Od dnia 1

Nowe wzory wniosków- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Czwartek, 7 stycznia 2016

 Nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych obowiązujące w 2016 roku. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczenia rodzinne ( Dz.U. poz. 2284) z mocą wejścia w

Wnioski o zasiłek rodzinny i alimentacyjny na rok 2015/2016 - druki do pobrania

Środa, 26 sierpnia 2015

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wni