Komunikat Wójta Gminy Łabowa

                                                                                                                                     Łabowa, dnia 6 kwietnia 2017r.

                                                                                KOMUNIKAT

                  Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Łabowa, że w dniu 1 kwietnia 2017r.
Wójt Gminy - Marek Janczak podpisał porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Łabowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
Celem porozumienia jest poprawa jakości powietrza w Gminie poprzez eliminację palenisk opalanych paliwem stałym.
 W ramach porozumienia będą prowadzone  działania informacyjne i edukacyjne zachęcające mieszkańców oraz przedsiębiorców do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowanie ich piecami na paliwo gazowe oraz  udzielane będzie merytoryczne wsparcie na etapie projektowania i realizacji inwestycji związanych ze zmianą palenisk.
                  W celu ułatwienia dostępu zainteresowanym stronom do przedstawicieli PGNiG Obrót Detaliczny oraz umożliwienia złożenia stosownych wniosków, podpisania umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego  przedstawiciel PGNiG OD  będzie  pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38 dwa razy w miesiącu tj. w druga i trzecią środę każdego miesiąca
w godzinach 7:30-15:30  na Sali posiedzeń .
                  Zachęcamy mieszkańców Gminy, przedsiębiorców do skorzystania z konsultacji z przedstawicielami PGNiG.
 

Treść porozumienia
                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                                      /-/
                                                                                                                             Marek Janczak
 

Tagi