Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”, w
związku z realizacją zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
zwracam się z uprzejmą prośbą o publikację artykułu promującego zadanie
(tekst artykułu w załączeniu), na stronie internetowej Gminy w miejscu
przeznaczonym do informowania o bieżących aktualnościach. Jeżeli  byłoby
to z Państwa strony możliwe, prosimy o cykliczne umieszczanie
przedmiotowego artykułu na stronie Gminy przeciętnie raz w miesiącu.
Powyższe pozwoli skuteczniej, aniżeli ma to miejsce dotychczas,
rozpowszechnić informację o Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Liczymy na to, że cykliczne zamieszczanie artykułów na Państwa stronie
internetowej pozwoli mieszkańcom Gminy na efektywniejsze korzystanie z
narzędzi, jakie oferuje Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej z (Dz.U.z
2015 r. poz 1255).
Przedmiotowy artykuł w krótki sposób opisuje możliwości uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
jednocześnie zawierając harmonogram świadczonej pomocy.
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za zwrotne odesłanie odpowiednio
"linku" z adresem lub "print screenu" dokumentujących dokonanie
publikacji na Państwa stronie internetowej. Materiały potwierdzające
publikację artykułu zostaną przekazane na rzecz Powiatu Nowosądeckiego.
Niezależnie od powyższego, informuję, że pozostaję do Państwa dyspozycji
we wszystkich kwestiach  związanych z wykonaniem zadania publicznego.

Z wyrazami szacunku
r.pr. Bernard  Jirnov
Prezes Zarządu
tel.667-353-456
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie
31-506, ul. Topolowa 48/2,
Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod nr 377846, NIP:9930636754,
REGON:1214529400000. E-mail:biuro@fundacja-consilium.pl,
www.fundacja-consilium.pl

Tagi