Projekt „Świadomy i zaangażowany Sądeczanin – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich-II”

Szanowni Państwo,

 

W okresie od maja 2017r. do listopada 2017r. realizowany jest projekt „Świadomy i zaangażowany Sądeczanin – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich-II”.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie mieszkańcom powiatu nowosądeckiego bezpłatnego dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego wspierającego aktywne przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

 

DYŻURY DORADCÓW

Krynica-Zdrój

ul. Kraszewskiego 1 (budynek Pasażu Krynickiego)

Pok. 407, III piętro

 

Zapraszamy:

W dniach 24 października i 14 listopada 2017 – w godz. 15.00 – 19.00 -  poradnictwo prawne z zakresu: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo administracyjne, prawa konsumenta, prawo podatkowe, prawo pracy, inne zagadnienia również możliwe po wcześniejszym ustaleniu.

 

W dniach 27 października i 16 listopada 2017 – w godz. 15.00-19.00 - doradztwo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, sprawy kadrowo-płacowe w przedsiębiorstwach, zakładanie działalności gospodarczej, wnioski o dotacje z Urzędu Pracy na założenie działalności gosp. (dla bezrobotnych), formy dofinansowań z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników (dla przedsiębiorców).

 

·    W dniach 3 listopada w godzinach 9.00- 13.00 i 6 listopada 2017 w godzinach 17.00-19.00 - dyżur  specjalisty ds. profilaktyki uzależnień. Do udziału w indywidualnych konsultacjach zapraszamy w szczególności: pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców, pracowników socjalnych, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, pracowników świetlic środowiskowych i osoby zainteresowane tematyką.

 

Tagi