INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁABOWA O WYNIKACH ROKOWAŃ PO II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 477/1

 

                                                                               INFORMACJA

                                                                   WÓJTA  GMINY ŁABOWA 

       O WYNIKACH  ROKOWAŃ PO II  PRZETARGU USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA SPRZEDAŻ

 

Data rokowań

       25 stycznia 2018  r.   

 

 

 

Miejsce przetargu

Urząd Gminy Łabowa –sala posiedzeń

 

 

 

Rodzaj przetargu

Rokowania po drugim przetargu 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz.nr ew. 477/1 o pow. 0,10ha

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do rokowań

2

 

 

 

Liczba osób niedopuszczonych do  uczestnictwa  w przetargu

0

 

 

 

Cena wywoławcza  nieruchomości netto

38000,00 zł. 

 

 

 

Cena  osiągnięta w rokowaniach  netto

 41000,00 zł.                  

 

 

 

Nabywca nieruchomości

Biuro Pośrednictwa  Usług „MAXIM” spółka z o. o,  ul Sobieskiego 1A, 33-300 Nowy Sącz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łabowa, dnia  02  luty  2018 r.

 

Tagi