INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁABOWA O WYNIKACH ROKOWAŃ PO II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 477/8

                                                                                 INFORMACJA

                                                                         WÓJTA  GMINY ŁABOWA  

       O WYNIKACH  ROKOWAŃ PO II  PRZETARGU USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA SPRZEDAŻ

 

Data rokowań

       25 stycznia 2018  r.   

 

 

 

Miejsce przetargu

Urząd Gminy Łabowa –sala posiedzeń

 

 

 

Rodzaj przetargu

Rokowania po drugim przetargu 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz.nr ew. 477/8 o pow. 0,07 ha

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do rokowań

2

 

 

 

Liczba osób niedopuszczonychdo  uczestnictwa  w przetargu

0

 

 

 

Cena wywoławcza  nieruchomości netto

 20 000,00 zł. 

 

 

 

Cena  osiągnięta w rokowaniach  netto

 22500 ,00zł.                  

 

 

 

Nabywca nieruchomości

Biuro Pośrednictwa  Usług „MAXIM” spółka z o. o,  ul Sobieskiego 1A, 33-300 Nowy Sącz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Łabowa, dnia  02 luty  2018 r.

 

Tagi