Informacja o zmianie i modyfikacji treści ogłoszenia "ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ"

Zmiana i modyfikacja treści ogłoszenia i SIWZ:"ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ"

Zmiana treści ogłoszenia
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
Zmiana treści formularzy:
- Formularz  4A- Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa
 
w pkt 5.2 ppkt 2 niniejszej SIWZ.
- Formularz  4B- Wykaz zrealizowanych usług spełniających wymagania, o których mowa w pkt
  5.2 ppkt 1 niniejszej SIWZ.

-  Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu

Tagi