„CZYSTE POWIETRZE – CZYSTA SPRAWA”

W roku 2017 Centrum Kana w Nowym Sączu zrealizowało projekt „CZYSTE POWIETRZE – CZYSTA SPRAWA” w Gminie Łabowa. Działanie było możliwe dzięki pomocy finansowej i współpracy z Urzędem Gminy Łabowa oraz wójtem - Panem Markiem Janczakiem. Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży dotycząca przeciwdziałaniu powstawania zjawiska smogu, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i niepalenia śmieci. Przeszkoleni i przygotowani wolontariusze przeprowadzili 15 godzin interaktywnych warsztatów dla 73 uczniów z klas III oraz 12 godzin dla 90 uczniów z klas V.

Projekt został zrealizowany w 4 szkołach podstawowych z terenu Gminy Łabowa. 

Analogiczne działania prowadzono w innych gminach Kotliny Sądeckiej, Uzdrowiskach Krynicko – Popradzkich oraz w Nowym Sączu. Tym samym, projekt „CZYSTE POWIETRZE- CZYSTA SPRAWA” jest największym i systematycznie realizowanym programem edukacyjnym w kraju, który uzupełnia działania samorządów służące ograniczaniu niskiej emisji.

 

 

Tagi