"112 łaczy nas"

 

„112 łączy nas” „Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom rozszerzony”
W dniu 18 lutego 2010 r została podpisana  umowa o dofinansowanie Mikroprojektu pt. „ 112 Łączy nas” pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry z siedzibą w Nowym Targu a Związkiem Miedzygminnym „Perły Doliny Popradu” w skład którego wchodzą Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Gmina Łabowa i Gmina Rytro. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.
Cel projektu:
1.      Stwarzanie uczniom warunków do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego reagowania   i działania w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zarówno w kraju jak i za granicą.
2.      Nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi ze Słowacji, wymiana doświadczeń między Polską i Słowacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu były dzieci w wieku 7-9 lat ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Łabowa, młodzież w wieku 13-15 lat z Gimnazjum w Łabowej oraz nauczyciele tych grup wiekowych.
W ramach  projektu  w miesiącu lutym br. zostało zorganizowane szkolenie pt. ”Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach – poziom rozszerzony” skierowane do nauczycieli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu działalności Związku tj. Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ,Gminy Łabowa i Gminy Rytro.
Szkolenie prowadzone było przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Staszica 1.
Kolejny etap Projektu to przekazanie przez nauczycieli zdobytej wiedzy uczniom.
W tym celu nauczyciele zostaną wyposażeni w materiał dydaktyczny oraz Fantomy.(materiały dydaktyczne)
W miesiącu czerwcu młodzież z Gimnazjum z Łabowej sprawdzała umiejętności w zakresie udzielanie pierwszej pomocy, które nabyli na kursie przeprowadzonym prze wykwalifikowanych nauczycieli, na rajdzie górski na Halę Łabowską. (sprawozdanie - prezentacja - 34Mb)
Ostatnim działaniem projektu była konferencja podsumowująca, która odbyła się w dniu 25 września w Muszynie. Podczas niej młodzież szkolna z gmin Muszyna, Łabowa, Rytro i Piwniczna-Zdrój zaprezentowała wcześniej przygotowane prezentacje z przebiegu czterech rajdów. Druhowie z OSP Rytro wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy, a na scenie zaprezentowały się cztery zespoły regionalne z Polski i Słowacji. Dyskotekę poprowadził DJ Qbus, a całość zakończył pokaz sztucznych ogni.
 
W dniu 7 października Pan Marek Janczak – Wójt Gminy oraz koordynator projektu Pan Krzysztof Setlak – Sekretarz Gminy spotkali się z młodzieżą Gimnazjum, która brała udział w programie „112 łączy nas”. Na spotkaniu podsumowano przebieg projektu oraz wręczono uczniom nagrody.
 
Tagi