Odbiór odpadów komunalnych

 1. Firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych :
 2. Firma posiadająca pozwolenie na wywóz nieczystości stałych :
  • SITA Nowy Sącz
   spółka z o.o.
   Nowy Sącz
   ul. Lwowska 135
   tel. 018 441 52 85
   regon 490655431
  • NOVA Sp. z o.o.
   ul. Śniadeckich 14,
   33-300 Nowy Sącz
   tel. 018 442 12 00
   Regon 491873822
  • SURPAP S.C.
   ul. Wyspiańskiego 22,
   33-300 Nowy Sącz
   tel. 018 442 01 00
   Regon 490376978 
  • "LUBIAK-EKO" Krzysztof Lubiak
   ul. Kraszewskiego 237B,
   33-380 Krynica Zdrój
   Regon 490099303   
    
                                                                                                                               


   Uchwała Nr XII/104/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 13 sierpnia 2007 r.
   w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa.

                        Do pobrania

                      Uchwała Nr XXIX/195/08 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2008 r.
                      w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych 
                      obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku.

                      Do pobrania

 

Decyzja Wójta Gminy Łabowa w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych