ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916


KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 4

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU:
- 15 MARZEC 2015 I 15 MAJ 2015
- 15 WRZESIEŃ 2015 I 15 LISTOPAD 2015
- NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Łabowa w 2015 roku


Projekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską

Wnioski o zasiłek rodzinny i alimentacyjny na rok 2015/2016 - druki do pobrania

Środa, 26 sierpnia 2015

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wni

Zarządzenie Nr. 63/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Wtorek, 11 sierpnia 2015

Zarządzenie Nr. 63/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum