PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM, POSIADACZOM, ZARZĄDCOM, UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM ORAZ DZIERŻAWCOM GRUNTÓW Z TERENU GMINY ŁABOWA
O OBOWIĄZKU WYKASZANIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH. ZACHWASZCZONE GRUNTY I NIEWYKOSZONE TRAWY STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA UPRAW ROLNICZYCH, OGRODNICZYCH ORAZ STWARZAJĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE WOBEC NAJBLIŻEJ POŁOŻONYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I LASÓW.
NIE WYKOSZONE TRAWY W POBLIŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZMNIEJSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ I BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I PIESZYCH, WPŁYWAJĄ RÓWNIEŻ NEGATYWNIE NA WIZERUNEK KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI.
WYKASZANIE TRAW ORAZ LIKWIDACJA CHWASTÓW POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA SYSTEMATYCZNIE PRZEZ CAŁY ROK OD WIOSNY DO JESIENI.

OBOWIĄZEK WYKASZANIA TRAW I ZWALCZANIA CHWASTÓW ORAZ JEGO EGZEKWOWANIE WYNIKA Z USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (T.J. DZ. U. Z 2015 R. POZ. 909 Z PÓŹN. ZM)
ORAZ Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁABOWA.
DLATEGO W TROSCE O ESTETYCZNY WYGLĄD NASZEJ GMINY, ŚRODOWISKO ROLNICZE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE, PROSIMY O BIEŻĄCE WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW.

 


ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916

 


KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 17

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2017 ROK:
15 MARZEC 2017 I 15 MAJ 2017
15 WRZESIEŃ 2017 I 15 LISTOPAD 2017
NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

W 2017 ROKU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI :
W PRZYPADKU SEGRGACJI STAWKA WYNOSI 7 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC,
W PRZYPADKU NIESEGRGACJI STAWKA WYNOSI 14 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC

Ulotka informacyjna dotycząca segregacji śmieci na 2017 rok

Wzór deklaracji o wysokości opłat za śmieci dla letniskowców

Harmonogram odbioru odpadów  na terenie Gminy Łabowa w 2017 rokuProjekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską

 

Informacja z otwarcia ofert " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości"

Piątek, 20 października 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości

Zapytanie ofertowe:" Transport osobowy - dowóz dzieci do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Łabowa"

Środa, 18 października 2017

Aby przeczytać treść zapytania kliknij poniższy link: Zapytanie ofertowe:" Transport osobowy -  dowóz dzieci do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Łabowa"

Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa placu zabaw w Czaczowie"

Wtorek, 17 października 2017

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej: Budowa placu zabaw w Czaczowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środkó

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Łabowa"

Poniedziałek, 16 października 2017

Aby przeczytać informacje kliknij poniższy link: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Łabowa"

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pomocy naukowych.”

Poniedziałek, 16 października 2017

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pomocy naukowych.”  •      Termin składania ofert upłynął 16.10.2017. o godz. 10:00. •      Na sfinansowanie z

Ogłoszenie o zamówieniu:" Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 "

Poniedziałek, 16 października 2017

Ogłoszenie w BZP nr 602520-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. Gmina Łabowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projekt

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

Poniedziałek, 16 października 2017

Aby przeczytać informację kliknij poniższy link: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"  

Informacja dotycząca kalendarza polowań

Czwartek, 12 października 2017

Nawiazujac do kalendarza polowań zbiorowych Kół Łowieckich 2017/2018 zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Łabowa oraz osób przebywających na  Naszym terenie o zachowanie ostrożności będąc w obrębie łowisk w dniach zaplanowanych polowań. Kalendarz polowań ko