Indywidualne konsultacje z zakresu pozyskiwania środków europejskich dla mieszkańców Gminy Łabowa
Dodatkowe polowania z Koła Łowieckiego Orzeł w Grybowie
Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zapytanie ofertowe na dostawę pn " Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

OPS

Informacje o programie operacyjnym pomoc żywnościowa
Zapytanie ofertowe: „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi”