ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916


KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 4

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2016 ROKU:
15 MARZEC 2016 I 15 MAJ 2016
15 WRZESIEŃ 2016 I 15 LISTOPAD 2016
NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

W 2016 ROKU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI :
W PRZYPADKU SEGRGACJI STAWKA WYNOSI 7 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC,
W PRZYPADKU NIESEGRGACJI STAWKA WYNOSI 14 ZŁ OD OSOSBY NA MIESIĄC

Wzór deklaracji o wysokości opłat za śmieci dla letniskowców

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Łabowa w 2016 rokuProjekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską

Świadczenia rodzinne złotówka za złotówke

Piątek, 22 stycznia 2016

  Świadczenia Rodzinne ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego Szanowni Klienci, od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Od dnia 1

Nowe wzory wniosków- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Czwartek, 7 stycznia 2016

 Nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych obowiązujące w 2016 roku. Ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczenia rodzinne ( Dz.U. poz. 2284) z mocą wejścia w