A A A

Aktualności

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 Spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się  8 października ( czwartek) 2015 r.
o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa


ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916


 

KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 4

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2015 ROKU:

15 MARZEC 2015 I 15 MAJ 2015
15 WRZESIEŃ 2015 I 15 LISTOPAD 2015

NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Łabowa w 2015 roku


 

  

Projekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską


 Godziny pracy urzędu:

Pn: 8:00 - 16:00

Wt - Pt: 7:30 - 15:30

Powierzchnia  Gminy: 119,2 km2
Liczba mieszkańców: 5736
Ilość sołectw: 13
Najwyższy punkt: 1082 m n.p.m.

 

Gmina Łabowa położona jest na południowy wschód od miasta Nowy Sącz oraz na północ od Krynicy-Zdrój. Została utworzona wraz z nowym podziałem kraju w 1973 roku. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Jedna z pierwszych wsi i jednocześnie siedziba Gminy – Łabowa została ulokowana przed 1581 rokiem na prawie wołoskim przez ród Branickich. W przeszłości w Łabowej i jej okolicach współistniało wiele kultur, religii i narodów (Polacy, Łemkowie, Żydzi), po których pozostało wiele zabytków wartych zwiedzenia.

 

Geograficznie obszar Gminy Łabowa zajmuje pogranicze wschodniej części Beskidu Sądeckiego i zachodnie tereny Beskidu Niskiego. Te dwie krainy oddzielone są doliną Kamienicy Nawojowskiej – głównej rzeki przepływającej przez gminę. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe 71% gminy należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do bogactwa naturalnego należą liczne gatunki rzadkiej flory i fauny oraz rezerwaty przyrody. Obszar gminy stwarza warunki do atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku głównie poprzez obecność tras turystycznych i rowerowych. Pobyt w Gminie Łabowa można połączyć z leczeniem za pomocą apiterapii w Kamiannej, gdzie znajduje się ośrodek pszczelarstwa.

  
Po krótkim przedstawieniu Gminy zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z zawartością strony oraz…

Gorąco zapraszamy!