Władze gminy

Władze Gminy:

  • Wójt Gminy

Marek Janczak
e-mail: wojt@labowa.pl
tel.: 018-414-19-31

  • Sekretarz Gminy 

Krzysztof Setlak
e-mail: sekretarz@labowa.pl
tel.: 018-414-19-33

  • Skarbnik Gminy

Mirosława Nykaza
e-mail: skarbnik@labowa.pl
tel.: 018-414-19-37