Rada gminy

Rada Gminy Łabowa:

Przewodniczący:    Krzysztof Skraba
I Zastępca przewodniczącego: Marek Stanisz
II Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Brożek

Władysław Wotus - Kamianna 
Roman Banach - Kotów
Jan Gawęcki - Krzyżówka
Józef Antoni Ormanty - Czaczów
Teresa Kłębczyk - Barnowiec
Marian Pawlak- Łabowa
Marian Saczka - Łabowa
Jan Szczecina - Maciejowa, Składziste
Aleksander Sołtys - Maciejowa
Władysław Nieć - Łabowiec, Uhryń
Marcin Mróz - Łosie
Maria Stopka - Nowa Wieś