Nasza Gmina

 

9Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy Łabowa o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstwach rolnych i lasów. Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu miejscowości.

Wykaszanie traw oraz likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do jesieni.

Obowiązek wykaszania traw i zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm)
oraz z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Łabowa.

Dlatego w trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.


 

ZGŁASZANIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ POD NUMEREM TELEFONU:
FRANCISZEK SOŁTYS - 694-413-916


KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 17

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2017 ROKU:
15 MARZEC 2016 I 15 MAJ 2016
15 WRZESIEŃ 2016 I 15 LISTOPAD 2016
NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203

W 2017 roku obowiązują następujące stawki :

W przypadku segregacji stawka wynosi 7 zł od osoby na miesiąc

W przypadku niesegregacji stawka wynosi 14 zł od osoby na miesiąc

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Łabowa w 2017 roku

 


 

Projekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską


 Godziny pracy urzędu:

Pn: 8:00 - 16:00

Wt - Pt: 7:30 - 15:30

Powierzchnia  Gminy: 119,2 km2
Liczba mieszkańców: 5736
Ilość sołectw: 13
Najwyższy punkt: 1082 m n.p.m.

Gmina Łabowa położona jest na południowy wschód od miasta Nowy Sącz oraz na północ od Krynicy-Zdrój. Została utworzona wraz z nowym podziałem kraju w 1973 roku. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Jedna z pierwszych wsi i jednocześnie siedziba Gminy – Łabowa została ulokowana przed 1581 rokiem na prawie wołoskim przez ród Branickich. W przeszłości w Łabowej i jej okolicach współistniało wiele kultur, religii i narodów (Polacy, Łemkowie, Żydzi), po których pozostało wiele zabytków wartych zwiedzenia.

Geograficznie obszar Gminy Łabowa zajmuje pogranicze wschodniej części Beskidu Sądeckiego i zachodnie tereny Beskidu Niskiego. Te dwie krainy oddzielone są doliną Kamienicy Nawojowskiej – głównej rzeki przepływającej przez gminę. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe 71% gminy należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do bogactwa naturalnego należą liczne gatunki rzadkiej flory i fauny oraz rezerwaty przyrody. Obszar gminy stwarza warunki do atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku głównie poprzez obecność tras turystycznych i rowerowych. Pobyt w Gminie Łabowa można połączyć z leczeniem za pomocą apiterapii w Kamiannej, gdzie znajduje się ośrodek pszczelarstwa.


Po krótkim przedstawieniu Gminy zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z zawartością strony oraz…

Gorąco zapraszamy!