A A A

Aktualności

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 Gmina Łabowa


Obec Jarabina

      

BUDUJEMY KANALIZACJĘ W ŁABOWEJ I JARABINIE

 

W dniu 22 października 2013 r. Wójt Gminy Łabowa podpisał umowę o dofinasowanie projektu „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina” realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Projekt będzie realizowany w Gminie Łabowa oraz w miejscowości Jarabina (Republika Słowacka).

W lipcu 2013 r. została podpisana z partnerem Słowackim umowa partnerska, gdzie Gmina Łabowa występuje jako Partner Wiodący.

W ramach projektu w Maciejowej zostanie rozbudowana istniejąca oczyszczalni ścieków do przepustowości 250 m3/dobę wraz z instalacją odwadniania osadu, a także sieć kanalizacyjna w miejscowości Łabowa
o długości 15 243 mb.

Na terenie miejscowości Jarabina zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 3 082 mb.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniesie 2 525 189,00 euro z tego na Gminę Łabowa przypadnie kwota 1 625 519,81 euro.

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Łabowa wyniesie  85% kosztów kwalifikowanych tj. 1 381 691,84 euro.

        
Podpisanie umowy partnerskiej

 

 

 

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji

 

   UWAGA !!! W DNIU 15 MARCA UPŁYWA TERMIN WPŁATY PIERWSZEJ RATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWE ZASADY ODBIORU 
     ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

KODY I WORKI NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 4

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH
OD 11 DO 17

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2014 ROKU:

15 MARZEC 2014 I 15 MAJ 2014
15 WRZESIEŃ 2014 I 15 LISTOPAD 2014

NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
20 8810 0007 2002 0000 0101 0002

 

 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych na terenie Gminy Łabowa w 2014 roku

 

  

Projekty realizowane przez Gminę Łabowa
współfinansowane przez Unię Europejską

 

Powierzchnia  Gminy: 119,2 km2
Liczba mieszkańców: 5736
Ilość sołectw: 13
Najwyższy punkt: 1082 m n.p.m.

 

Gmina Łabowa położona jest na południowy wschód od miasta Nowy Sącz oraz na północ od Krynicy-Zdrój. Została utworzona wraz z nowym podziałem kraju w 1973 roku. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Jedna z pierwszych wsi i jednocześnie siedziba Gminy – Łabowa została ulokowana przed 1581 rokiem na prawie wołoskim przez ród Branickich. W przeszłości w Łabowej i jej okolicach współistniało wiele kultur, religii i narodów (Polacy, Łemkowie, Żydzi), po których pozostało wiele zabytków wartych zwiedzenia.

 

Geograficznie obszar Gminy Łabowa zajmuje pogranicze wschodniej części Beskidu Sądeckiego i zachodnie tereny Beskidu Niskiego. Te dwie krainy oddzielone są doliną Kamienicy Nawojowskiej – głównej rzeki przepływającej przez gminę. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe 71% gminy należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do bogactwa naturalnego należą liczne gatunki rzadkiej flory i fauny oraz rezerwaty przyrody. Obszar gminy stwarza warunki do atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku głównie poprzez obecność tras turystycznych i rowerowych. Pobyt w Gminie Łabowa można połączyć z leczeniem za pomocą apiterapii w Kamiannej, gdzie znajduje się ośrodek pszczelarstwa.

  
Po krótkim przedstawieniu Gminy zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z zawartością strony oraz…

Gorąco zapraszamy!