Informacja dotycząca składania wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej

ul. Łabowa 38

33-336 Łabowa

 

Nasz znak: OPS.5023.1.1.2017                                                        Łabowa, 4.08.2017 r.

 

            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku do 29 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018.

           

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dowód osobisty;

2. Nakaz płatniczy za 2017 rok;

3. Decyzja z ZUS-u lub KRUS-u o waloryzacji rent i emerytur z marca 2017 r.;

4. Odcinek z renty lub emerytury z lipca 2017 r.;

5. Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za m-c lipiec 2017 r.;

6. Opłacone rachunki za miesiąc lipiec 2017 r.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej pokój nr 6, w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

Z upoważnienia Wójta

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Barbara Bogdańska  

Tagi