Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Piątek, 12 stycznia 2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Środa, 25 stycznia 2017

Łabowa, dnia 25 stycznia 2017 r.                    Na podstawie art. 13a ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póżn.zm.)