Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wtorek, 6 czerwca 2017

     Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji     Zapraszam do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie  z Uchwałą nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zasad powoływania Ko

Informacja dotycząca usuwania barszczu sosnowskiego

Poniedziałek, 5 czerwca 2017

Wójt Gminy Łabowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28.03.2017 r. gmina Łabowa uzyskała dotację w wysokości  do 90% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Likwidacja ba

Przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Łabowa - rok szkolny 2016/2017

Czwartek, 25 maja 2017

                                   Przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych                w Szkołach Podstawowych Gminy Łabowa &ndash

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁABOWA za rok 2016

Piątek, 28 kwietnia 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁABOWA za rok 2016